In deze groep dramastukken tref je ooggetuigen van de opstanding aan, die met Pasen hun verslag kunnen doen.

Jozef van Arimathea en Maria van Magdala is een tweespraak bij het open graf.

De bloedende vrouw. gaat over de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw die door Jezus genezen werd.