De stukken op deze pagina zijn geschreven met het oog op de lijdensweek, in het bijzonder voor de dienst op Goede Vrijdag en deels voor een paasnachtdienst om als inleiding en visualisering te dienen voorafgaand aan de overdenking.

Johannes
Barabbas.
Judas Iskariot 
Maria, moeder van Jacobus
Maria van Bethanië
Martha van Bethanië
Petrus
Simon van Cyrene en de dochter van Jaïrus
De soldaat
Pilatus’ vrouw
Vrouw van Zebedeüs