Op verschillende momenten in mijn werk ben ik betrokken geweest bij video opnames die gemaakt werden in opdracht van de unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

GESCHIEDENIS VAN HET WERELDBAPTISME.

Ik heb een 4-tal video’s mogen maken over het ontstaan van het wereldbaptisme. Er is een korte intro beschikbaar die er iets van laat zien:

Kiezen voor verbinding


In een 4-tal plaatsen komen episoden uit de geschiedenis aan de orde. In Amsterdam – over de Engelse vluchtelingengemeente in 1609, in Hamburg– over Johann Gerhard Oncken en zijn gemeentestichting in 1834, in Gasselternijveen – over dr. Johannes Elias Feisser, die in 1845 de eerste Nederlandstalige Baptisten Gemeente stichtte en tenslotte in de voormalige gemeente Hengelo-Centrum (O.) (tegenwoordig op een andere locatie Baptisten Gemeente Hengelo) als voorbeeld van een gemeente en haar geloofspraktijk.

Uitleg van Bijbelboeken

Tijdens de Corona-pandemie bedacht ik, dat ik misschien wel een aantal filmpjes kon plaatsen op YouTube met uitleg over een bijbelboek. Het werden er meer dan 350 over het evangelie van Marcus. Daarna kwam de 1e brief van Petrus aan de beurt – op hetzelfde kanaal Anne de Vries Inmiddels ben ik begonnen met een online doopcursus, allemaal in opnames van maximaal 10 minuten.

BIJBELCOLLEGE OPENBARING.

In twee Baptisten Gemeenten heb ik een bijbelcollege mogen houden over het laatste boek van de Bijbel, Openbaring. De tweede serie in de Baptisten Gemeente Groningen is integraal opgenomen en op internet gezet – met de zeer gewaardeerde hulp van Elze Vegter, die de technische kant van de opnames verzorgde. Ook ben ik heel dankbaar voor de belangstellenden, die 2 jaar lang elke maand een zondagavond bereid waren te luisteren naar mijn uitleg – zonder hen zou het niet goed gekomen zijn! Het heeft geresulteerd in 16 video’s van aanzienlijke lengte, waarin ik vers na vers probeer uit te leggen welke betekenis en boodschap aan ons gegeven wordt. Het grote voordeel daarin voor mij is, dat ik niet telkens weer twee jaar erover doe in een andere gemeente om min of meer hetzelfde te zeggen. Een voordeel voor de kijker: Op internet kun je me op pauze zetten of zelfs uitzetten (hoewel ik dat niet hoop…). In onderstaand overzicht vind je de hoofdstukken en een korte titel. Als je doorklikt kom je in de betreffende video terecht. Voor wie meer wil weten: er zijn hand-outs van elk onderdeel beschikbaar, die je bij mij kunt opvragen. Daarin staan talloze tekst verwijzingen en andere info.


NUMMER HOOFDSTUK TITEL
1 Openbaring 1 Jezus’ komst
2 Openbaring 2 en 3 Brieven
3 Openbaring 4 en 5 Troonzaal en Leeuw/lam
4 Openbaring 6 Zegels
5 Openbaring 7 Verzegeld
6 Openbaring 8 Bazuinen 1,2,3 en 4
7 Openbaring 9 Bazuinen 5 en 6
8 Openbaring 10 en 11 Boekrol, twee getuigen, laatste bazuin
9 Openbaring 12 en 13 Vrouw, draak en beesten
10 Openbaring 14 Lam en oordeel
11 Openbaring 15 en 16 7 offerschalen
12 Openbaring 17 en 18 Babylon
13 Openbaring 19 Openbaring
14 Openbaring 20 Eerste opstanding en vrederijk
15 Openbaring 21 Nieuw Jeruzalem
16 Openbaring 22 Nieuw Jeruzalem