Jona project.

Jona 1

Jona 2

Jona 3

Jona 4

Achtergrond Jona

Doelstelling:
In een 4 tal opeenvolgende kerkdiensten het boek Jona uitspelen in bibliodrama, zodanig dat de boodschap van de profeet in zijn tijd en nu zichtbaar en hoorbaar wordt.

Uitwerking:
Iemand neemt de rol van Jona voor zijn rekening voor alle 4 diensten, zodat er in persoon ook samenhang bestaat. De diensten zelf worden geleid en gevuld door anderen. Het bibliodrama vervangt de preek. Bij elke dienst hoort een specifiek decor.

1. De eerste dienst houdt zich bezig met Jona 1:1-3, inclusief de schildering van de toestand van Israël, de omliggende landen, de achtergrond van Jona zelf en zijn weigering om Gods weg te gaan. Het breekt af, wanneer Jona zich aanmonstert op een schip.
Verloop van het drama: Jona is op reis naar de havenkade, rust even uit en vertelt zijn situatie en motieven om te vluchten voor God; verwijzingen naar Psalm 139, naar zijn naam (duif), naar de politieke achtergrond en de paralellen naar nu.
Aankleding en decor: Een bankje om op te rusten, Jona in eenvoudige oosterse kledij met stok en knapzak of iets dergelijks.

2. De tweede dienst bestrijkt het gedeelte van Jona 1:4 tot en met Jona 2:11 en bestaat uit een beschrijving achteraf van Jona’s belevenissen op het schip, in de storm, de loterij, dat hij overboord werd gegooid, de ervaringen met de grote vis en zijn nood en geloofsbelevenissen, afgerond met het citeren van de Psalm uit hoofdstuk 2.
Verloop: Jona duikt doornat op uit het volle doopvont of vanachter een scherm, klautert aan wal, vind daar iets om op te zitten en vertelt, ontzet over zijn belevenissen wat hem overkomen is. Het stuk eindigt met het citeren van de psalm en de bereidheid naar God terug te keren.
Aankleding en decor: Een plek om te zitten (steen), indien mogelijk een groot doopvont vol met warm! Een voorziening om te voorkomen dat het water de kerk inloopt. Jona in dezelfde kleding, zonder knapzak.

3. De derde dienst houdt zich bezig met Hoofdstuk 3:1 tot en met 4:4 over Jona‘s boeteprediking en het effect daarvan op de inwoners van Nineve en de boosheid van Jona over Gods verandering van mening.
Verloop: Jona begint buiten de kerk (indien technisch mogelijk hoorbaar door de geluidsinstallatie) en daarna op de balustrade met de laatste oordeels-aankondiging, herhaalt dat in de kerk, gaat naar voren en beschrijft de nieuwe opdracht van God, zijn gemengde gevoelens en angsten, beschrijft de stad en de reacties van de mensen (telkens met verwijzingen naar hier en nu). Hij is bang dat op het kritieke moment er niks gebeurt en beschrijft zijn boosheid en verwarring met een verwijzing naar de barmhartigheden van God.
Aankleding en decor: Graag een zender-microfoon voor dit gedeelte om goed verstaanbaar te wezen.

4. In de vierde dienst levert Jona achteraf de beschrijving van de schaduwplant en het verdorren daarvan, de parallel met Nineve en God die het laatste woord heeft.
Verloop: Jona vertelt over de les die God hem geleerd heeft, beschrijft zijn toeschouwersplek die hij gemaakt heeft, zijn teleurstelling en angsten, maar vooral zijn woede over de schaduwplant die hem aangenaam was en die God liet verdorren. Jona heeft er van geleerd, wat de barmhartigheid van God precies inhoudt en dat Gods heil over de grenzen van volken heen reikt. God bekommert zich om de hele wereld en om ieder mens; hij verwijst naar de komst van de Messias.
Aankleding en decor: een provisorisch hutje, met verdorde takken. Jona als gewoon gekleed.

In alle 4 stukken bibliodrama dient ook de actualisering voor deze tijd te gebeuren.

Taken:
Zangleiding, leiding van de dienst, gebeden.
Taken toneelgroep:
Decor, training en commentaar, souffleren, techniek.

Algemene informatie over de persoon en het boek zijn te vinden op de pagina Achtergrond.