Oorspronkelijk betekent het woord een vorm van actief Bijbellezen, waarbij verschillende personen de mensen in het Bijbelgedeelte uitbeelden terwijl de tekst wordt voorgelezen. Ik gebruik hetzelfde woord in een andere betekenis, namelijk: toneel waarbij figuren uit de bijbel aan het woord komen, als het ware levend worden voor de toeschouwers. Het woord ‘drama’ klinkt wat negatief; ik gebruik het als verzamelnaam voor stukken waarin donkere en lichte motieven door elkaar spelen.

De bedoeling is de bijbelstukken te visualiseren – de toeschouwers krijgen zicht op wat er zich heeft afgespeeld. Dat is allemaal natuurlijk wel betrekkelijk. Alle stukken zijn bedoeld om door amateurs in kerkdiensten of samenkomsten gespeeld te worden. Toch is het mijn ervaring in verschillende gemeenten, dat het een bijzonder effectief middel is om figuren uit de bijbel dichtbij te brengen.

De meeste stukken zijn solotoneel, korte eenakters. Een groot deel daarvan speelt zich af rondom de lijdenstijd en Pasen. Collega Nicolaas van Beek is er ooit mee begonnen ze te produceren en moedigde ons aan er wat mee te doen. In mijn geval is dat een nog steeds groeiend aantal korte dramastukken geworden, die meestal los van elkaar te gebruiken zijn.

Een stap verder is het groepstoneel, zoals Ruth. Het is me gebleken, dat er vaak wel mensen te vinden zijn die het prachtig vinden mee te doen, voor of achter de schermen.

Een stap verder is het multimedia project, zoals Job en David (en Rebekka dat in uitvoering is). Daarbij is er afwisselend (en soms tegelijk) sprake van gelezen tekst, mime, toneel, hoorspel, geprojecteerde beelden en geluid of muziek. Het totaal geeft een meer zintuiglijke ervaring van het drama dan alleen toneel, maar is ook aanzienlijk bewerkelijker. De opzet van de stukken geven alle ruimte om daar zelf vorm aan te geven. Voor wie erin geïnteresseerd is: de Baptisten Gemeente Hengelo centrum heeft inmiddels het een en ander bijeen gebracht, dat wel ter beschikking staat aan beeld- en geluidsmateriaal.

De teksten hebben geen literaire pretentie. Ik heb verschillende Bijbelvertalingen als basis gebruikt en hebt getracht de mij bekende achtergronden mee te laten spelen. Alle stukken zijn voor verbetering vatbaar – ik ontvang graag commentaar in die zin, evenals ervaringen van gemeenten, kerken en groepen, die er iets van gebruikt hebben.

Klik hier voor een overzicht met Bibliodrama voorbeelden

Anne de Vries | 15-02-2008 | 11:44