Ja, waarover eigenlijk?

Over talloze zaken zijn Baptisten het niet met elkaar eens en daar zijn we (gematigd) trots op. Want het geeft de vrijheid van denken weer, die in de gemeente van de Heer kennelijk kan bestaan. Overigens, niet iedereen is daar gelukkig mee. Dat ontdek je in tijden van crisis. Dan is de verleiding aanwezig om meer geloofsgoed of afspraken officieel vast te leggen op papier. En dat kan inderdaad helpen meer houvast te hebben.

Maar de kerkgeschiedenis leert ook, dat je echt grote meningsverschillen op die manier niet oplost; de crisis komt door de kieren en gaten van de vastgestelde regels naar buiten kronkelen. Misschien is het wel daarom dat we als Baptisten maar een paar dingen hebben, waar we het volgens mij over eens zijn. Dat is mazzel voor mij, want het betekent een korte serie artikelen (en voor u als lezer waarschijnlijk ook mazzel – het houdt binnen afzienbare tijd weer op). Het beschrijven van alle verschillen zou wel eens niet klaar kunnen zijn voor de komst van de Heer.

Waarover dan?

Hieronder volgt een korte opsomming. U begrijpt wel, dit is mijn opsomming. Het is niet ondenkbaar, dat u het met me eens bent, maar ook dat u het niet met me eens bent. Ik hou mij aanbevolen voor commentaar en verbetering en maak daar graag gebruik van. Het is de bedoeling om over elk onderwerp een artikeltje te schrijven, niet een grondige Bijbelstudie maar meer als een soort opinie. Overigens heb ik wel de stellige indruk, dat een en ander berust op de Schrift (dit ter geruststelling van wie zich daar al bij voorbaat zorgen over maakt…)

Waarom kom ik daar nou zo toe om hierover te schrijven? Een aantal redenen:
Ik heb al een paar keer in het geven van cursussen gemerkt, dat het handig is om de kenmerken van het Baptisme kort te kunnen formuleren, bijvoorbeeld bij introductie – of doopcursussen.
Geen van deze 7 punten is onomstreden. Telkens weer in de geschiedenis van onze beweging zijn er theorieën, die 1 of meer ervan bestrijden of aanvechten. Daar heb ik de laatste tijd ook mee te maken gehad en dat maakt dat je er nadrukkelijker over nadenkt.
Anderen hebben mij wel eens gevraagd om er wat over te schrijven.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

DE GEMEENTE VAN GELOVIGEN.

2. DE DOOP VAN GELOVIGEN.

3. HET AVONDMAAL VAN GELOVIGEN.

4. HET ALGEMEEN PRIESTERSCHAP VAN GELOVIGEN.

5. DE ERKENNING VAN HET GEZAG VAN DE BIJBEL.

6. HET THEOLOGISCH PRIMAAT VAN DE LOKALE GEMEENTE.

7. DE RECHTEN VAN DE MENS.

Hier zijn we het dus over eens volgens mij.

Ik heb dit niet zelf allemaal bij elkaar gesprokkeld, maar het bestaat al; het bestond al voor ik bestond. Het is de eenheid, die in de praktijk van de gemeente van Christus gegeven, gegroeid en erkend is (met de nodige strijd zo nu en dan). De basis van dit alles is te vinden in Efeze 4:4-6. De woorden die daar genoemd worden komen terug in deze 7 punten. Daarbij komen dan nog een paar punten, die uit de schade en schande en de wijsheid van onze geschiedenis geleerd zijn.

Het bestrijkt in elk geval de kern van onze geloofsbeweging op een manier, waarin ik mijzelf volstrekt herken en waar ik ook voor wil gaan. Wie er in het openbaar afbreuk aan wil doen, krijgt onherroepelijk met mij te maken, niet omdat ik de rechter ben, maar omdat naar mijn stellige overtuiging dit rijkdommen zijn voor onze geloofsgemeenschap, die we niet op mogen geven. In elk geval – hier heb ik het over.

Ik hoop, dat het dient tot opbouw van ons gezamenlijk geloof.

Anne de Vries, 25-05-2016