De vrouw van Zebedeus
copyright tekst: Anne de Vries.
te spelen op Goede Vrijdag
Decor: Afbeelding van 1 of 3 kruisen op de achtergrond.
Speelster gekleed als oosterse vrouw.

(Komt op, kijkt een tijdje met de hand voor haar mond naar het kruis, draait zich om naar het publiek)
Daar hangt Hij nou! Is het niet verschrikkelijk?
Alle dromen gebroken, alle hoop de grond in geboord, al zijn goede werken voor niks!

Al die tijd dat ik achter Hem aan ben gereisd hoopte ik, dat Hij het zou doen:
Ons land bevrijden van de bezetter! Het rijk van vrede beginnen…
Ik droomde er van, dat Hij de Messias was, Gods Koning van de eindtijd.

Tekenen waren er genoeg: Hij liet lammen lopen, blinden zien, doven horen, Hij bracht mensen uit de dood tot leven – heb ik zelf gezien bij de stad Nain! Ik hoorde zelfs van mijn beide jongens, dat Jezus over het water liep in een gierende storm op het meer van Galilea! Hij kon alles wat de Messias moet kunnen. En hier eindigt het nou!

Ook voor mijn jongens (kijkt zoekend om zich heen) – ach ja, die zijn gevlucht, hun leven loopt nu ook gevaar. Ik ben de moeder van Jacobus en Johannes, de vrouw van Zebedeus.
Mijn jongens en ik zijn achter Jezus aan gegaan vanuit Galilea tot hier aan toe – maar nou zijn ze weg.
Jezus gaat dood en mijn jongens zijn gevlucht.

Zo kun je je ook op je eigen kinderen verkijken. Want het waren driftkoppen, die niet bang waren. Jezus noemde ze ‘zonen van de donder’ – daar had ie gelijk aan – echte donderstenen. Maar dit is hun teveel.

Ze hoopten er nog op, dat ze naast Jezus mochten zitten in zijn Koninkrijk – ik moest Hem dat vragen. Ik vond dat ook helemaal geen rare vraag. Mijn jongens waren al een hele tijd de vertrouwelingen van Jezus, dus… ze zouden het toch wel geworden zijn. Maar Jezus zei iets wat ik niet begreep en niet begrijp: Kun je mijn beker drinken, met mijn doop gedoopt worden?
Nou, zijn beker hebben ze vaak genoeg met Hem gedronken, en gedoopt zijn ze ook, net als Hijzelf door Johannes de doper.
Maar Hij bedoelde wat anders, denk ik nou. Net als met zoveel meer dingen. Ik begin me af te vragen of we wel begrijpen wat Hij deed en zei. Zoals over zijn lijden en sterven en opstaan uit de doden. Hij gaat daar dood – hoe kan zo iemand opstaan uit de doden?
Ik begrijp er in elk geval niks van.
Waar is dit goed voor? Nou heb ik al die tijd achter Jezus aan gelopen – en hier houdt het op.
Achter wie moet ik nu aanlopen?

(Kijkt nog een tijdje naar het kruis en gaat weg)